Μελέτη – επίβλεψη μεταλλικών κτιρίων στέγασης γηπέδων PADEL, Μαρούσι, 2022

Τα τελευταία χρόνια και λόγω των δυσκολιών από την πανδημία παρατηρείται μια αυξημένη ζήτηση για άθληση σε περιορισμένους, ελεγχόμενους και ασφαλής χώρους. Ένα άθλημα που συγκεντρώνει τέτοια χαρακτηριστικά είναι το padel δηλαδή η αντισφαίριση με ρακέτα σε κλειστό χώρο. Έτσι το συγκεκριμένο έργο αφορά στην μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής μεταλλικού κτιρίου για την ανάγκη κάλυψης γηπέδων padel στο Μαρούσι Αττικής. 
 
Το όλο έργο αποτελείται από περιμετρικά θεμέλια οπλισμένου σκυροδέματος με ενωτήρια δοκάρια, υποστηλώματα διατομής ΗΕΑ και δικτυώματα από κοιλοδοκούς όσο αναφορά την κινητή οροφή. Η επικάλυψη της κατασκευής πραγματοποιείται με ειδικό πανί PVC υψηλής αντοχής, ενώ υπάρχουν και δευτερεύοντα στοιχεία που αποτελούν τον εξοπλισμό των γηπέδων padel (κάθετοι υαλοπίνακες, τάπητας, φώτα). 
 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κατασκευής είναι η δυνατότητα της κατά μήκος κίνησης της οροφής πάνω σε ειδικούς οδηγούς, δίνοντας την επιλογή στον πελάτη να διαθέτει και ανοικτό χώρο, υπό καλές καιρικές συνθήκες. 
 
Η ομάδα μας εκτέλεσε από την πρώτη κιόλας ημέρα της επίβλεψης όλες τις απαραίτητες ενέργιες (μετρήσεις, αγκύρια, συντονισμό εργολάβων, παραλαβή υλικών κλπ.) και διασφάλισε την επιτυχημένη υλοποίηση αυτού του πολύπλοκου έργου. 

 

Προμηθευτής/εργολάβος
ERG storage systems, Intrakat