Κατάστημα ΔΕΗ, Αιγάλεω, 2023

Η Εταιρεία Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πλάνο για την ανακαίνιση και τον επανασχεδιασμό δεκάδων εμπορικών κέντρων της σε όλη την Ελλάδα. Ένα από τα πρώτα καταστήματα στο δήμο Αιγάλεω Αττικής, επανασχεδιάστηκε και ανακατασκευάστηκε από την αρχή.

Σκοπός της TektInn ήταν η διαχείριση του έργου και η επίβλεψη των εργολαβικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

  • Παροχή των απαραίτητων χρονοδιαγραμμάτων για όλους τους εμπλεκόμενους αναδόχους
  • Διατήρηση της σειράς εργασιών σύμφωνα με τον προϋπολογισμό
  • Διασφάλιση των περιβαλλοντικών προτύπων ασφάλειας και υγείας
  • Διαχείριση όλων των πρωτοκόλλων σε σχέση με τα τεχνικά έγγραφα
  • Επίβλεψη όλων των Αρχιτεκτονικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
  • Συμμετοχή υπεργολάβων από την TektInn στο έργο
  • Παρακολούθηση τεχνικών συναντήσεων με τον σύμβουλο και τον πελάτη
  • Oργάνωση διαχείρισης αποβλήτων και συντονισμός βάρδιας του προσωπικού

Η ομάδα μας εκπλήρωσε με επιτυχία όλες τις υποχρεώσεις της και κατάφερε να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση αυτού του πολύ περίπλοκου έργου. Το καθήκον μας ήταν εξαιρετικά απαιτητικό γιατί η επίβλεψη ήταν απαραίτητη σε καθημερινή βάση, για πολλούς μήνες, ενώ οι συχνές διαφοροποιήσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, απαιτούσαν επιπλέον κατανάλωση του τεχνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου μας.

Πορεία εργασιών