ΕΕΔΜΚ και επίβλεψη αποκατάστασης όψεων με χρήση ικριωμάτων κτιρίου στο Κολωνό Αττικής, 2021

Οι εταιρίες ΒΙΟΦΛΑΝ ΑΕΒΕ και SUPERFLAN ΑΒΕΕ αποτελούν την φυσική εξέλιξη της ομόρρυθμης εταιρίας ¨Αφοι Μαυρόπουλοι ΟΕ¨ που δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών απο το 1961. Συγκεκριμένα, η SUPERFLAN ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον χώρο εμπορίας φλαντζών, τα τελευταία όμως χρόνια οι δραστηριότητές της έχουν επεκταθεί και στα φίλτρα αυτοκινήτων (επιβατικών – φορτηγών) και μηχανημάτων παντός τύπου.

Οι δύο προσόψεις του ιδιόκτητου, πενταόροφου κτιρίου που έχει έδρα η SUPERFLAN ΑΒΕΕ στην οδό Σερρών στον Κολωνό, έχριζαν αποκατάστασης. Συγκεκριμένα έπρεπε να πραγματοποιηθούν εργασίες όπως, αποξήλωση των παλαιών πινακίδων, επιδιόρθωση επιχρισμάτων, ελαιοχρωματισμοί και τοποθέτηση νέων πινακίδων.

Η Tektinn επιλέχθηκε για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας και την πλήρη επίβλεψη των εργασιών, από τον εργολάβο. Οι δυσκολίες και οι ευθύνες που αφορούσαν την επίβλεψη δεν ήταν αμελητέες. Η εταιρεία SUPERFLAN ΑΒΕΕ έπρεπε να λειτουργεί, με τις εργασίες αποκατάστασης να εκτελούνται ταυτόχρονα. Επίσης, το μεγάλο ύψος του κτιρίου, η ανάγκη διπλής στήριξης των ικριωμάτων, τα συνορεύοντα κτίρια και η διαχείριση των αποβλήτων, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, απαιτούσαν απόλυτη προσήλωση και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων, για την αποφυγή ατυχήματος ή αστοχίας.

Πράγματι, εντός λίγων ημερών εκδόθηκε η άδεια και ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ με κορυφαίο επαγγελματισμό και τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας η επίβλεψη από την Tektinn στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Επιπροσθέτως, η άψογη αισθητική αναβάθμιση των όψεων του κτιρίου αντικατροπτίζει τις εξαιρετικές τεχνικές υπηρεσίες της BUILDTEK και αποδεικνύει ότι η Tektinn με το δίκτυο συνεργατών της, μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα των μελετητικών, αδειοδοτικών και εργολαβικών παροχών.

Συνεργάτης
BUILDTEK  (Κων/νος Λαμπρινός) | Εργολάβος