Μεταλλικό κτίριο αποθήκης, Περιστέρι, 2022

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε μεταλλική αποθήκη και βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής. Το κτίριο αποτελείται από μεταλλικό φορέα με επικάλυψη ειδικού υφάσματος PVC αυξημένης αντοχής και οι συνολικές διαστάσεις του είναι 33 x 15 x 7 μέτρα (μήκος, πλάτος, ύψος). Ο σκοπός της TektInn ήταν η συνολική συμβουλευτική διαχειρίση του έργου με στόχο την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του σε δεδομένο χρόνο και με το προυπολογισμένο κόστος. Οι εργασίες περιελάμβαναν:
 
  • Έλεγχος και επικαιροποίηση τεχνικών σχεδίων προμηθευτή
  • Χωματουργικές εργασίες για την καθαριότητα του οικοπέδου και την απομάκρυνση μπαζών
  • Τοπογραφικές μετρήσεις για την ακριβή τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο
  • Εκσκαφές για θεμελίωση και οργάνωση επόμενων εργολάβων και συνεργείων
  • Καλούπωμα, σιδέρωμα, τοποθέτηση αγκυρίων και σκυροδέτηση θεμελίων
  • Καλούπωμα, σιδέρωμα και σκυροδέτηση ειδικού βιομηχανικού δαπέδου – πλάκας
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με γαρμπίλι και 3Α
  • Συναρμολόγηση μεταλλικού φορέα και τοποθέτηση πανιού PVC
  • Τελικός έλεγχος κτιρίου και λοιπές τεχνικές εργασίες (σιλικόνες στους αρμούς, κονιάματα αγκυρίων)
 
Σε συνεργασία με τα συνεργεία, τους προμηθευτές και τον πελάτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα ακόμα ιδιαίτερο έργο που προστίθεται στο βιογραφικό της ΤektInn. 

Προμηθευτής
ERG storage systems