Μελέτη στατικής επάρκειας μεταλλικών στεγάστρων, πρώην εγκαταστάσεις Παπαστράτου

Το πρώην καπνεργοστάσιο Παπαστράτου ανακαινίστηκε πρόσφατα ώς κτίριο γραφείων και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Γραβιάς στον Πειραιά. Στον εξωτερικό χώρο, έμπροσθεν του κτιρίου, έχουν κατασκευαστεί μεταλλικά πλαίσια με τεγίδες στην οροφή, κάτω απο τα οποία το προσωπικό συγκεντρώνεται σε χρόνους ανάπαυλας ή διαλλείματος. Η έλλειψη όμως οποιουδήποτε είδους σκιάστρου δημιουργούσε αφιλόξενες συνθήκες ειδικά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.

Η προτεινόμενη λύση απο την εταιρεία ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ήταν η χρήση μεγάλων εφελκυόμενων ιστίων σκίασης όπου θα αγκυρώσουν στο υπάρχον μεταλλικό πλαίσιο.

Σκοπός της ΤΕΚΤΙΝΝ ήταν η επιτόπια επίβλεψη της υπάρχουσας κατασκευής, η σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας των πλαισίων και η εξέταση της αντοχής τους, υπο τα νέα φορτία, λόγω των συστημάτων σκίασης. Η μέλετη περιελάμβανε:

  • Υπολογισμός τάσεων και φορτίσεων των νέων συστημάτων σκίασης
  • Στατική επίλυση των υπάρχοντων πλαισίων με συνδυασμό δράσεων
  • Τεχνική έκθεση περιγραφής της στατικής επάρκειας της κατασκευής
  • Παράρτημα με σχέδια και γραφήματα
  • Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης

Συνεργάτης
Προδρομίδης Νικόλαος & ΣΙΑ ΕΕ | Κατασκευή – Τοποθέτηση