Μελέτη βάσης και πλήρη επίβλεψη κατασκευής πτυσσόμενου μεταλλικού στεγάστρου με επικάλυψη απο PVC, 2021

Η Ανθαγορά Αμυγδαλέζας, απαριθμεί 380 μέλη παραγωγούς και καλύπτει το 80% του παραγόμενου και εμπορευόμενου φυτικού υλικού της χώρας. Προμηθεύει ανθοπωλεία, garden centers, ιδιωτικά και δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα και εξάγει φυτά σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων, υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας ενός κλειστού μεταλλικού στεγάστρου με πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως:

  • H xωροθέτηση του νέου κτιρίου να βρίσκεται δίπλα σε υπάρχον μεταλλικό στέγαστρο κατά το μήκος άρα οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι απόλυτα ακριβείς (Μ: 20 m – Π: 4 m – Υ: 3.8 m).
  • Να μην υπάρξουν εκσκαφές, άρα δημιουργία επιφανειακής θεμελίωσης και μάλιστα σε υπάρχουσα ασφαλτική επιφάνεια υπό μεγάλη κλίση.
  • Η φύση του κτιρίου να είναι κινητή, δηλαδή να δύναται να επεκτείνεται ή να συρρικνώνεται όποτε υπάρξει απαίτηση.
  • Η διάνοιξή της θύρας του συνορεύοντος κτιρίου να συμπίπτει με το πλαίσιο της θύρας του νέου κινητού κτιρίου έτσι ώστε να υπάρχει συνένωση των δύο κατασκευών.
  • Ο χρόνος περάτωσης του στεγάστρου να είναι πολύ συντομότερος σε σχέση με την κατασκευή μιας συμβατικής μεταλλικής κατασκευής, για την λιγότερο δυνατή ενόχληση των οχημάτων παραλαβής εμπορευμάτων.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις καλύφθηκαν πλήρως και με απόλυτη επιτυχία από την Tektinn και τους συνεργάτες μας ERG innovative solutions και Ευάγγελο Μούχο. Η λύση δόθηκε μέσω της κατασκευής ειδικού κινητού μεταλλικού στεγάστρου το οποίο εδράζεται με τροχούς σε ειδικούς οδηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους αγκυρώνονται σε τσιμεντένια βάση. Ο φέρων μεταλλικός σκελετός, αποτελούμενος από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς, καλύπτεται από ειδικό ύφασμα PVC υψηλής αντοχής, ενώ στην μπροστινή όψη τοποθετείται συρόμενη πόρτα/κουρτίνα. Η όλη κατασκευή δένεται στις άκρες με αλυσίδες για την σταθεροποίησή της.

Διαχειριστήκαμε το έργο αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος, με απόλυτη προσήλωση κατά την επίβλεψη, με σεβασμό στον πελάτη και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής. Ολοκληρώσαμε με περηφάνια άλλο ένα καινοτόμο project γιατί πιστεύουμε σε αυτό που αντιπροσωπεύουμε, δηλαδή την καινοτομία και τις εξατομικευμένες λύσεις.

Συνεργάτης
ERG | Storage Systems