Αρθρωτό μεταλλικό κτίριο για χρήση γυμναστηρίου σε μονάδα του Ελληνικού Στρατού, 2021

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην μελέτη και επίβλεψη μεταλλικού πλαισίου  διαστάσεων 15 – 20 – 9 μέτρων πλάτους, μήκους και ύψους αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο κτίριο στεγάζει ένα πλήρες εξοπλισμένο γυμναστήριο για την εκπαίδευση ειδικής μονάδας του Ελληνικού Στρατού, που για λόγους εμπιστευτικότητας δεν μπορεί να αναφερθεί.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν τόσο ξεχωριστή αυτή την κατασκευή είναι τα εξής:

  • Χαμηλό βάρος μεταλλικών στοιχείων, καθώς αποτελούνται από κοιλοδοκούς.
  • Όλα τα πλαίσια που συνθέτουν την ανωδομή συναρμολογήθηκαν επί εδάφους και αναρτήθηκαν ως ενιαία, με γερανό, συντομέυοντας το χρόνο κατασκευής.
  • Η αγκύρωση του μεταλλικού σκελετού έγινε επί επιφανειακής θεμελίωσης, συνεπώς δεν υπήρξαν εκσκαφές, μειώνοντας το εργολαβικό κόστος.
  • Η επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού πραγματοποιήθηκε με ειδικό ύφασμα PVC υψηλής αντοχής, μειώνοντας τα συνολικά μόνιμα φορτία, εξοικονομώντας χρόνο κατά την κατασκευή και διευκολύνοντας την διαδικασία μελλοντικής συντήρησης.
  • Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των διπλών πλαισίων, δίνει την δυνατότητα επίτευξης μεγάλου ύψους κορφιά, γεγονός που καθιστά το κτίριο κατάλληλο για την στέγαση μεγάλων οργάνων γυμναστικής, τοίχου αναρρίχησης και λοιπού επαγγελματικού εξοπλισμού.
  • Το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής ενός τέτοιου τύπου κτιρίου είναι χαμηλότερο από ένα συμβατικό (πχ. με διατομές IPE), ενώ πληρούνται οι ίδιοι κανόνες ασφάλειας, αντισεισμικότητας και πιστοποιήσεων.

Η TektInn και οι συνεργάτες μας, ακόμη μια φορά ολοκληρώσαμε ένα καινοτόμο, ιδιαίτερο και απαιτητικό έργο με απόλυτη επιτυχία.

 

Συνεργάτης
ERG | Storage Systems