Στατική ανάλυση εσωτερικών συστημάτων ξηράς δόμησης, Κύπρος, 2020

Το καζίνο “City of Dreams Mediterranean” στη Λεμεσό της Κύπρου αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή θέρετρα τουριστικού προορισμού στην Ευρώπη, ένα πραγματικό ορόσημο για το νησί της Κύπρου. Ένας μεγάλος αριθμός εργολάβων, σχεδιαστών και υπεργολάβων συμμετέχουν επί του παρόντος για την ολοκλήρωσή του, συμπεριλαμβανομένου του Α. ΓΡΑΨΑΣ – Κατασκευές απο Γύψο & Τσιμέντο που ήταν ο εργοδότης μας για αυτό το έργο.

Σκοπός της TEKTINN ήταν η στατική μελέτη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τα εφαρμοζόμενα συστήματα ξηράς δόμησης για την οροφή και την εσωτερική τοιχοποιία, στην κύρια αίθουσα παιχνιδιών, που ανήκει στον τομέα SIGNATURE CLUB, τα οποία περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και τις διατομές, ακολουθούν τους κανόνες της Knauf, του DIN European Standards και βασίστηκε στα ληφθέντα σχέδια και εγχειρίδια.

Το τεύχος υπολογισμών με την τεχνική έκθεση περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, την επαλήθευση των μελών, ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία, καθώς και σχέδια και εγκρίθηκε πλήρως από τους κύριους μελετητές, κάνοντάς μας περήφανους που η TEKTINN συμμετείχε επιτυχώς, σε ένα τόσο διάσημο έργο. 

Συνεργάτης
Α. ΓΡΑΨΑΣ | Κατασκευές απο Γύψο & Τσιμέντο